FANDOM


Op deze pagina kun je alle opdrachten vinden uit Wie is de Mol? Junior, dat zich afspeelde in Zwolle.

Aflevering 1Edit

Radio de Blauwe KeetEdit

De groep wordt opgesplitst in drie kleinere groepjes: 2 groepjes van 3 kandidaten en een groepje bestaande uit één jongen en één meisje. Amin en Lara vormen het duo en de twee andere groepjes bestaan uit Beau, Jelani en Joost en uit Iris, Naomi en Sioux. Terwijl Amin en Lara vanuit een keet een illegale radio-uitzending maken ('Radio de Blauw Keet') fietsen de twee groepen rond in bakfietsen. Beide groepen hebben een radio-ontvanger en een mobiele telefoon bij zich. Amin en Lara stellen vragen via de radio en de twee groepen kunnen met de telefoon opbellen naar de keet om geld te verdienen, als Amin en Lara ervoor kunnen zorgen dat de anderen de keet niet binnen 30 minuten kunnen vinden maken ze kans op een vrijstelling.

Te verdienen geld: 500 Vierduiten per goed beantwoorde vraag.

Maar één van de vragen wordt goed beantwoord dus ze verdienen 500 vierduiten. Het lukt de twee groepen niet om de keet binnen de tijd te bereiken dus Lara en Amin maken kans op een vrijstelling.

Torenhoge bedragenEdit

De kandidaten beklimmen de Onze-Lieve-Vrouwentoren, in de volksmond ook wel 'de Peperbus' genoemd. Door luiken in de vloeren zullen ze aan een katrol afdalen waarna ze een kist op de begane grond klaarleggen om omhooggetakeld te worden, op elke kist staat de naam van een bekende toren en in de kist zitten vierduiten, evenveel vierduiten als de toren op de kist hoog is. De kandidaten moeten steeds roepen of ze denken dat de toren hoger of lager is als de vorige, als dit goed is komt het geld uit de kist in de pot. In één van de kisten zit een vrijstelling, maar alleen als Amin of Lara deze naar boven takelt krijgen ze hem, zodra iemand anders hem naar boven haalt ligt de vrijstelling uit het spel. Te verdienen geld: 1430 vierduiten.

Niet alle hoogtes worden goed ingeschat, er worden 1320 vierduiten verdiend. Naomi takelt de kist met de vrijstelling op, deze ligt dus uit het spel.

Aflevering 2Edit

De Zwolse BlauwvingersEdit

Sipke Jan vertelt de kandidaten het verhaal van de Zwolse Blauwvingers en vraagt daarna of een van hen de 'redder' wil zijn. Jelani wordt de redder en moet het verhaal dat Sipke Jan voorgelezen heeft zo goed mogelijk uit zijn hoofd leren. De andere kandidaten gaan steeds in groepjes van 2 Zwolle in met een polaroidcamera. Ze moeten een van de onderstreepte woorden uit het verhaal kiezen en moeten dit woord fotograferen, ze hebben hier in totaal één uur de tijd voor. Zijzelf mogen niet op de foto's te zien zijn en er mogen ook geen letters op de foto komen. Lara en Beau gaan eerst op pad met het woord klokkenspel, maar aangezien dit niet te vinden is maken ze een foto van kleren in een winkel. Vervolgens gaan Beau en Iris Zwolle in met het woord prijs, maar na een foto gemaakt te hebben van een ingemetselde prijs bedenken ze zich dat er geen letters op de foto mogen staan en maken ze een foto van etende mensen (honger). Dan gaan Iris en Sioux op pad met klokkenspel, maar aangezien ook zij dit niet kunnen vinden besluiten ze een foto te maken van vuilniszakken. Nu gaan Sioux en Naomi de stad in, op zoek naarkleren, ze maken een foto in dezelfde winkel als Lara en Beau en gaan terug. Tenslotte gaat Naomi met Amin op pad en ze maken een foto van een man die verblind naar een mooi voorwerp in een étalage kijkt. De foto's worden aan een waslijn opgehangen en Jelani mag bij elke foto één keer raden.

Te verdienen geld: 200 vierduiten per goed geraden foto.

Jelani kan de twee foto's van kleren makkelijk raden, maar slechts één daarvan telt. Ze verdienen 200 vierduiten.

FenneksEdit

De kandidaten worden door een soldaat voor een keuze gesteld: "Fennek of in het veld?" Iris, Sioux, Amin en Naomi kiezen fennek wat ervoor zorgt dat Lara, Beau en Jelani naar het veld gaan. Iris en Amin gaan in de ene fennek (gepantserd verkenningsvoertuig uit het leger) en Naomi en Sioux gaan in de andere, ze moeten langs weilanden rijden waar bordjes met coördinaten opgesteld zijn, deze moeten worden doorgegeven via een portofoon naar de drie kandidaten in het veld. De kandidaten in het veld hebben een GPS-systeem en kunnen de coördinaten daarin invoeren om de locatie uit te vinden van de vierduiten die in het veld verstopt liggen.

Te verdienen geld: het precieze bedrag is onbekend, maar waarschijnlijk zijn het 1000 vierduiten.

De drie veldlopers vinden één schat met 500 vierduiten erin.

Aflevering 3Edit

KartenEdit

Sipke Jan stopt het te winnen geld van deze opdracht in een kluis met een cijferslot. De kandidaten kiezen allemaal een vraag die begint met "Hoeveel..." en moeten vervolgens de antwoorden op die vragen achter elkaar zetten voor de juiste combinatie. De antwoorden op deze vragen zijn in de stand te vinden, hiervoor moeten ze in karts een bepaalde route rijden. De antwoorden worden steeds doorgegeven aan de volgende karter. Als de kluis geopend wordt hebben ze het geld verdiend, maar het wordt nog iets moeilijker gemaakt: ze krijgen namelijk maar 30 minuten de tijd. Jelani kiest: "Hoeveel bushaltes staan er langs de route?" Amin kiest: "Hoeveel stadsplattegronden staan er langs de route?" Iris kiest: "Hoeveel zebrapaden zijn er op de route?" Naomi kiest: "Hoeveel lantaarnpalen staan er langs de route?" Beau kiest: "Hoeveel groene telefooncellen staan er langs de route?" Lara kiest: "Hoeveel voorrangsborden staan er langs de route?"

Te verdienen geld: 2000 vierduiten.

De code die door Lara doorgegeven wordt is 3043617, dit is fout, de juiste code was 2141417, er is geen geld verdiend met deze opdracht.

Museum-RoofEdit

Sipke Jan en de kandidaten sluipen net voo sluitingstijd het Stedelijk Museum Zwolle in. Ze zijn uit op twee kostbare voorwerpen die er tentoon gesteld worden: een zilveren lepel en een ring van saffier. De kandidaten krijgen de routine van de bewaker te horen en splitsen zich op in drie tweetallen: Lara en Iris blijven in de bewakingskamer waar ze via de camerabeelden en de plattegond van het museum de anderen kunnen helpen ontsnappen aan de bewaker, Jelani en Naomi gaan het lepeltje zoeken en Amin en Beau zoeken de ring.

Te verdienen geld: 1000 vierduiten per gestolen voorwerp.

Beide voorwerpen worden succesvol uit het museum gestolen en zo verdienen ze bij deze opdracht 2000 vierduiten.

Aflevering 4Edit

Ik ga op vakantie en ik neem mee...Edit

In de bus spelen de kandidaten nietsvermoedend het spel "Ik ga op vakantie en ik neem mee...". Elke keer moet de volgende kandidaat alle vorige spulletjes herhalen, lukt dit niet, dan valt diegene af. Uiteindelijk hebben ze een mooi lijstje samengesteld dat alleen Laa nog kan onthouden: "Ik ga op vakantie en ik neem mee: een PSP, een tandenborstel, laarzen, een MP3-speler, een slaapzak, een broek, teenslippers, een zonnebril, een Ipod, oorbellen." Aangekomen bij de markt vertelt Sipke Jan hen dat ze zo veel mogelijk poducten van het lijstje moeten zien te verzamelen, ze krijgen hiervoor 20 euro zakgeld en een half uur de tijd.

Te verdienen geld: 100 vierduiten per product.

Ze brengen 5 producten van de lijst en een meisje met no 2 producten bij Sipke Jan en verdienen zo 700 vierduiten voor de pot.

De MolenEdit

De deelnemers krijgen te horen hoeveel ze kunnen verdienen met deze opdracht, maar niet waar ze dit geld kunnen vinden. Op de wieken van de molen "De Passiebloem" zijn vier aanwijzingen gehangen, één van de deelnemers (Amin) moet foto's maken van de wieken die vervolgens op het computerscherm bij Iris en Naomi verschijnen. Lara en Jelani dienen als boodschappers om Amin de juiste wieken te laten fotograferen.

Te verdienen geld: 1500 vierduiten.

De deelnemers ontdekken dat ze naar het gemeentehuis van Zwolle moeten, daar worden ze na lange tijd ontvangen door de burgemeester met de verdiende 1500 vierduiten.

Aflevering 5Edit

De Sassenpoort-opdrachtEdit

Twee van de kandidaten (Lara en Jelani) staan boven in de Sassenpoort met een walkie-talkie bij een maquette van Zwolle, er zijn twee vlagetjes op geprikt: 1 bij de Sassenpoort en 1 bij een ander gebouw. De andere twee kandidaten (Amin en Naomi) moeten aan de hand van aanwijzingen die ze door hun walkie-talkie ontvanen het huis met de vlag vinden. Daar zullen ze het adres krijgen van een derde punt (Spoelstraat 10), als ze alle vier binnen een uur op het middelpunt tussen de drie vlaggetjes staan, is de opdracht geslaagd.

Te verdienen geld: 2000 vierduiten.

Ze gan niet naar het juiste punt en verdienen dus geen vierduiten.

Waar sliep de Mol?Edit

De kandidaten mogen elk uit 10 kamersleutels van Hotel Wientjes 2 sleutels kiezen, vervolgens beginnen ze aan een zoektocht door het hotel. Ze krijgen drie vragen, deze vragen zullen hen, als ze de vragen goed beantwoorden, leiden naar de kamer van de Mol. Vraag 1: Hoe omschrijft Joost zijn eigen karakter op de vragenlijst, die hij invulde voor de aanmelding?

A. Bijdehand, eerlijk, sportief, doorzetter, vasthoudend en ik houd van geintjes maken.
B. Spontaan aardig, sportief, eerlijk en soms ben ik te druk.

Ze kiezen voor B en gaan dus naar de 2e verdieping. Vraag 2: Hoeveel Vierduiten zaten in de kist waarop de Euromast stond?

A. 185
B. 110

Ze kiezen voor A en gaan dus rechtsaf. Vraag 3: Wat voor bloem stond er op het kleine zilveren lepeltje in het museum?

A. een roosje
B. een viooltje

Ze kiezen voor B en gaan dus naar links. Zo komen ze uit bij kamer 222, aangezien Jelani hiervan de sleutel heeft, mag hij naar binnen.

Te verdienen geld: als ze de kamer van de Mol weten te vinden: 1000 vierduiten.

De kamer was niet van de Mol, er zijn dus geen vierduiten verdient.

Aflevering 6Edit

BrandweeropdrachtEdit

In het oefenhuis van de brandweer van Zwolle zijn op verschillende plaatsen vierduiten verstopt, maar aangezien er brand is ontstaat er steeds meer rook waardoor de kandidaten niets meer kunnen zien. Een van de kandidaten (Lara) wordt opgesloten in het gebouw, deze kandidaat krijgt een plattegrond met daarop de locaties van de vierduiten en een walkie-talkie. De andere twee (Amin en Naomi) moeten door het huis lopen om haar te bevrijden en ondertussen de vierduiten te verzamelen, maar de vierduiten die de Mol pakt gaan niet in de pot.

Te verdienen bedrag: 3360 vierduiten

Amin pakt 2450 vierduiten en Naomi 250 vierduiten. Aangezien Amin de Mol is, gaan er maar 250 vierduiten in de pot.